شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی کتاب همه کتاب ها

توضیحات        نام نویسنده        نام کتاب : جستجو در همین زیرگروه بر اساس

searchbotton : عبارت

همه کتاب ها : عناوین کتاب ها

رجیستری ویندوز قسمت دوم new33
بارگذاری شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۸:۴۷   تاریخ : ۹ / ۶ / ۱۳۹۱
تعداد بازدید : ۴۲۲۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

رجیستری ویندوز قسمت اول new33
بارگذاری شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۸:۴۶   تاریخ : ۹ / ۶ / ۱۳۹۱
تعداد بازدید : ۳۹۴۹
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

آموزش SQL Server 2005
بارگذاری شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۱:۴۷   تاریخ : ۲۴ / ۷ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۳۵۰۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اصول مطالعه
بارگذاری شده توسط : مجتبی يزدي   درساعت : ۱۳:۳۴   تاریخ : ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۷۰۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گرامر زبان انگلیسی 3
بارگذاری شده توسط : مجتبی يزدي   درساعت : ۱۶:۲۴   تاریخ : ۲۸ / ۹ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۷۵۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گرامر زبان انگلیسی 2
بارگذاری شده توسط : مجتبی يزدي   درساعت : ۱۶:۲۴   تاریخ : ۲۸ / ۹ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۷۷۲
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

گرامر زبان انگلیسی1
بارگذاری شده توسط : مجتبی يزدي   درساعت : ۱۶:۲۳   تاریخ : ۲۸ / ۹ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۸۳۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کلیله و دمنه
بارگذاری شده توسط : مجتبی يزدي   درساعت : ۱۶:۲۲   تاریخ : ۲۸ / ۹ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۸۰۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

راهنمای تصحیح متون
بارگذاری شده توسط : مجتبی يزدي   درساعت : ۸:۵۵   تاریخ : ۱۹ / ۸ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۵۴۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

احکام نوجوانان
بارگذاری شده توسط : مجتبی يزدي   درساعت : ۸:۵۳   تاریخ : ۱۹ / ۸ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۷۰۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[ ۳] [ ۲] [۱]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۳ : صفحات قابل پیمایش     ۲۳ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch