شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی کتاب همه کتاب ها

توضیحات        نام نویسنده        نام کتاب : جستجو در همین زیرگروه بر اساس

searchbotton : عبارت

همه کتاب ها : عناوین کتاب ها

کتاب سوزندوزی new33
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۵۵   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۷۳۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

طراحی لباس new33
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۲۶   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۶۹۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

طراحی اندام و لباس
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۲۱   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۶۶۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

انتقال پنس
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۱۷   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۶۶۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش طراحی اندام
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۱۷   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۶۶۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش طراحی اندام و لباس جلد سوم
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۱۳   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۶۶۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش طراحی اندام و لباس جلد دوم
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۱۱   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۶۵۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش طراحی اندام و لباس جلد اول
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۸   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۶۷۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کتاب رنگ ایتن قسمت دوم
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۶   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۷۱۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کتاب رنگ ایتن قسمت اول
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۳   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۶۹۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱۴ : صفحات قابل پیمایش     ۱۳۲ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت آموزش های عمومی و مهارتی
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – معاونت آموزش های عمومی و مهارتی - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس 03132667276 فاکس: 03132650940
حق نشر متعلق به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Deputy of General
and Skills Education
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch