شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی کتاب همه کتاب ها

توضیحات        نام نویسنده        نام کتاب : جستجو در همین زیرگروه بر اساس

searchbotton : عبارت

همه کتاب ها : عناوین کتاب ها

شبکه های کامپیوتری
بارگذاری شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۰:۵۲   تاریخ : ۶ / ۲ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۳۷۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نکات پند آموز
بارگذاری شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۰:۴۷   تاریخ : ۶ / ۲ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۳۰۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

طراحی بدنه و شاسی ربات جنگنده
بارگذاری شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۰:۴۳   تاریخ : ۶ / ۲ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۵۳۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[۳] [ ۲] [ ۱]

۲۳ : تا ردیف     ۲۱ : از ردیف     ۳ : صفحه جاری     ۳ : صفحات قابل پیمایش     ۲۳ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch