شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی لیست لینکها دانشگاههای آزاد

عناوین لینکهای دانشگاههای آزاد


دانشگاه آزاد اصفهان-خوراسگان new33

ارسال شده توسط : محمد رضا بهمن پور   درساعت : ۸:۴۱   تاریخ : ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲


سازمان مرکزی سما new33

ارسال شده توسط : محمد رضا بهمن پور   درساعت : ۸:۲۱   تاریخ : ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲


سازمان مرکزی دانشگاه

ارسال شده توسط : محمد رضا بهمن پور   درساعت : ۸:۱۸   تاریخ : ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲
[۱]

۳ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱ : صفحات قابل پیمایش     ۳ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت آموزش های عمومی و مهارتی
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – معاونت آموزش های عمومی و مهارتی - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس 03132667276 فاکس: 03132650940
حق نشر متعلق به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Deputy of General
and Skills Education
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch