شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی مقاله مقالات علمی گروه معماری

توضیحات        نام نویسنده        نام مقاله : جستجو در همین زیرگروه بر اساس

searchbotton : عبارت

مقالات علمی گروه معماری : عناوین مقاله ها

بررسی مفهوم خلوت و چگونگی تحقق آن در شکل گیری خانه های سنتی new33
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۴۹   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۱۶۸۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازشناسي هويّت فرهنگي و اجتماعي در مجموعه های مسکونی گذشته مورد مطالعه مجموعه عربها یزد new33
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۴۷   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۱۳۲۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شیوه های فرایند طراحی معماری مسکونی
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۴۴   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۱۹۱۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بررسي جایگاه و مفهوم همسایگی در کالبد شهر اسلامی نمونه موردی : شهر یزد
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۵:۲۴   تاریخ : ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۱
تعداد بازدید : ۳۳۷۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فضاى باز در مدارس ابتدائى
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۱۰:۱۹   تاریخ : ۳ / ۶ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۲۶۷۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تاريخ تحولات مدارس در ايران
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۹:۵۲   تاریخ : ۳ / ۶ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۳۱۷۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

طراحى مدارس خاص دختران با توجه به اشراف، محرميت و آسايش
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۹:۴۲   تاریخ : ۱ / ۶ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۲۷۴۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

راهكارهاى بهينه سازى مصرف سوخت
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۷:۴۴   تاریخ : ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۲۶۸۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

انديشه هاي كاربردي نور در فضاهاي آموزشي
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۹:۲۸   تاریخ : ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۴۴۱۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

پهنه بندى اقليمى ايران - ساختمان هاى آموزشى
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۱۴:۰   تاریخ : ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۲۵۸۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[ ۲] [۱]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۲ : صفحات قابل پیمایش     ۱۲ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch