شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی مقاله مقالات علمی -عمومی

توضیحات        نام نویسنده        نام مقاله : جستجو در همین زیرگروه بر اساس

searchbotton : عبارت

مقالات علمی -عمومی : عناوین مقاله ها

پاداش وتنبیه new33
بارگذاری شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۰:۵۸   تاریخ : ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۱۷۸۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نیازسنجی آموزشی کارکنان new33
بارگذاری شده توسط : اعظم ایزدخواستی   درساعت : ۱۵:۱۸   تاریخ : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۱۰۴۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

ارزشیابی توصیفی
بارگذاری شده توسط : زهرا امین الرعایایی یمینی   درساعت : ۱۶:۴۶   تاریخ : ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۳۰۳۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

13 توصیه برای والدین
بارگذاری شده توسط : زهرا امین الرعایایی یمینی   درساعت : ۱۶:۳۴   تاریخ : ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۵۹۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[۱]

۴ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱ : صفحات قابل پیمایش     ۴ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch