شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی مقاله همه مقاله ها

توضیحات        نام نویسنده        نام مقاله : جستجو در همین زیرگروه بر اساس

searchbotton : عبارت

همه مقاله ها : عناوین مقاله ها

تبیین رابطه امنیت اطلاعات و استفاده اخلاقی از فتاوری اطلاعات و ارتباطات
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۹   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۱۵۳۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

امنیت در رایانش ابری
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۸   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۱۵۱۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بررسی مشکلات امنیتی در رایانش ابری و ارائه رویکردهایی برای بهبود آن
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۷   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۱۴۵۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

انواع حملات و ارائه الگوریت های امن برای مسیر یابی موردی
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۶   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۱۴۴۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بررسی تحمل پذیری خطا در ایانش ابری
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۵   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۱۴۲۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بررسی روش های تشخیص و بهبود خطا در شبکه های حسگری سیم
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۳   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۱۳۴۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

روش تدریس و کلاس داری
بارگذاری شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۸:۳۶   تاریخ : ۲ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۱۷۷۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بررسي جایگاه و مفهوم همسایگی در کالبد شهر اسلامی نمونه موردی : شهر یزد
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۵:۲۴   تاریخ : ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۱
تعداد بازدید : ۳۳۷۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نقش عوامل انسانی در امنیت شبکه های کامپیوتری
بارگذاری شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۹:۲۴   تاریخ : ۹ / ۶ / ۱۳۹۱
تعداد بازدید : ۳۸۲۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فضاى باز در مدارس ابتدائى
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۱۰:۱۹   تاریخ : ۳ / ۶ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۲۶۷۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[ ۴] [ ۳] [۲] [ ۱]

۲۰ : تا ردیف     ۱۱ : از ردیف     ۲ : صفحه جاری     ۴ : صفحات قابل پیمایش     ۳۳ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch