شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی

صفحه اصلی صفحه شخصی اطلاعات شخصی


نظرات
نظرات
          اعلامیه ها
اعلامیه ها
          اطلاعات فردی
رزومه و اطلاعات فردی

مجموعه اطلاعات فردی
نام و نام‌خانوادگی:امیرحسین بدیعی
میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد
گرایش:مدیریت آموزشی
سمت:مدیر امور پژوهشی
پست الکترونیک:a.badiei@sama-isf.ir
تصویر  آقای امیرحسین بدیعیسوابق اجرایی آقای امیرحسین بدیعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

مرکز آموزشی وفرهنگی سما

حسین بدیعی فرزند علی به شماره شناسنامه 31 صادره از اصفهان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت

با عنوان پست سازمانی مدیر امور پژوهشی سما

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "سنجش نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی آموزشکده های فنی وحرفه ای سما واحد خوراسگان"

خلاصه ای از سوابق کاری:

معاون آموزشی ودانشجویی آموزشکده بمدت 4 سال

- مسئول امور اداری آموزشکده دخترانه

- مسئول فارغ التحصیلی آموزشکده

– کارشناش دبیرخانه منطقه 4 سما

–مسئول آمار واطلاعات سما واحد خوراسگان

–مسئول هماهنگی جشنواره دانش آموزی منطقه 4 سما

–مسئول اجرایی جشنواره مهارتی – پژوهشی معماری مرحله کشوری

-مدیرپژوهشی برترسما  کشور در سال90

-مسئول دفتر برنامه ریزی آموزشکده فنی وحرفه ای

 –مدرس آموزشکده فنی وحرفه ای

مقاله ها :

- نهادینه شدن پژوهش یا اقدام پژوهی در سما

- جزوه آموزش برنامه استراتژیک وتدوین برنامه راهبردی ویژه آموزشکده های فنی وحرفه ای سما

- راهکار های موفقیت در حوزه پژوهش

- جزوه راهکارهای موفقیت وبهروری از کارآموزی دانشجویان

- سیاست های کلان شورای پژوهشی منطقه

سوابق کاری:

 14سال سابقه کار- نیروی رسمی تمام وقت

آدرس: اصفهان-شهرک امیریه –خیابان هفتم - آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه

تلفن :7812927-0311 همراه:09133018052

رایان نامه:iran_erfan@yahoo.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت آموزش های عمومی و مهارتی
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – معاونت آموزش های عمومی و مهارتی - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس 03132667276 فاکس: 03132650940
حق نشر متعلق به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Deputy of General
and Skills Education
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch