شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی گالری تصاویر آلبومهای موجود در گروه: همه آلبومها                             بازگشت

آلبومهای موجود در گروه همه آلبومها

آلبوم خالی است
شناسه آلبوم : 203
نام آلبوم : عکس مدرسه ها
تعداد تصویر : 0

شناسه آلبوم : 202
نام آلبوم : همایش کارآفرینی با مدیران هنرستان ها
تعداد تصویر : 1

شناسه آلبوم : 201
نام آلبوم : آموزش خانواده مدارس
تعداد تصویر : 2

شناسه آلبوم : 200
نام آلبوم : جشن رویش 97
تعداد تصویر : 3

شناسه آلبوم : 199
نام آلبوم : حضور رئیس سازمان سما در آموزشکده های فنی وحرفه ای سما اصفهان
تعداد تصویر : 9

شناسه آلبوم : 198
نام آلبوم : کارگاه آموزشی دکتر عبدالعظیم کریمی
تعداد تصویر : 4

شناسه آلبوم : 197
نام آلبوم : بازدیددبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان شهرضا13آذر97
تعداد تصویر : 3

شناسه آلبوم : 196
نام آلبوم : بازدید 19آذر دبیر شورای نظارت وهماهنگی سما استان از سما کاشان
تعداد تصویر : 5

شناسه آلبوم : 195
نام آلبوم : موسسین خرید خدمات 20آذر97
تعداد تصویر : 3
آلبوم خالی است
شناسه آلبوم : 194
نام آلبوم : کارگاه مهارت دانش آموزدبستان دخترانه
تعداد تصویر : 0

شناسه آلبوم : 193
نام آلبوم : جشن تکلیف مدارس سما اصفهان
تعداد تصویر : 3

شناسه آلبوم : 192
نام آلبوم : گرامی داشت هفته پژوهش97
تعداد تصویر : 4

شناسه آلبوم : 191
نام آلبوم : آئین گرامیداشت یلدا97
تعداد تصویر : 5

شناسه آلبوم : 190
نام آلبوم : راهپیمایی 9 دی 97
تعداد تصویر : 1
آلبوم خالی است
شناسه آلبوم : 189
نام آلبوم : آموزش خانواده 24دی97
تعداد تصویر : 0

شناسه آلبوم : 188
نام آلبوم : همایش پیاده روی28.01.98
تعداد تصویر : 4

شناسه آلبوم : 187
نام آلبوم : تقدیر از برترین های مدارس استان
تعداد تصویر : 7

شناسه آلبوم : 186
نام آلبوم : گرامیداشت مقام استاد 98
تعداد تصویر : 2

شناسه آلبوم : 185
نام آلبوم : شورای معاونان سما تیرماه 98
تعداد تصویر : 2

شناسه آلبوم : 184
نام آلبوم : سفر آقای منتظری توکلی به اصفهان سال 98
تعداد تصویر : 3

شناسه آلبوم : 183
نام آلبوم : همایش استانی کارآفرینی با همکاری آموزش و پرورش - دی ماه 96
تعداد تصویر : 11

شناسه آلبوم : 174
نام آلبوم : اردوی تفریحی همکاران به یزد - بهمن 94
تعداد تصویر : 19

شناسه آلبوم : 169
نام آلبوم : نمایشگاه پژوهشی آذر 94
تعداد تصویر : 37

شناسه آلبوم : 1
نام آلبوم : تصاویری از مراکز آموزشی سما خوراسگان(اصفهان)
تعداد تصویر : 22
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت آموزش های عمومی و مهارتی
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – معاونت آموزش های عمومی و مهارتی - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس 03132667276 فاکس: 03132650940
حق نشر متعلق به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Deputy of General
and Skills Education
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch