شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی گالری تصاویر آلبومهای موجود در گروه: مدرسه                             بازگشت

آلبومهای موجود در گروه مدرسه

آلبوم خالی است
شناسه آلبوم : 203
نام آلبوم : عکس مدرسه ها
تعداد تصویر : 0

شناسه آلبوم : 201
نام آلبوم : آموزش خانواده مدارس
تعداد تصویر : 2

شناسه آلبوم : 200
نام آلبوم : جشن رویش 97
تعداد تصویر : 3

شناسه آلبوم : 199
نام آلبوم : حضور رئیس سازمان سما در آموزشکده های فنی وحرفه ای سما اصفهان
تعداد تصویر : 9

شناسه آلبوم : 198
نام آلبوم : کارگاه آموزشی دکتر عبدالعظیم کریمی
تعداد تصویر : 4

شناسه آلبوم : 197
نام آلبوم : بازدیددبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان شهرضا13آذر97
تعداد تصویر : 3

شناسه آلبوم : 196
نام آلبوم : بازدید 19آذر دبیر شورای نظارت وهماهنگی سما استان از سما کاشان
تعداد تصویر : 5

شناسه آلبوم : 195
نام آلبوم : موسسین خرید خدمات 20آذر97
تعداد تصویر : 3
آلبوم خالی است
شناسه آلبوم : 194
نام آلبوم : کارگاه مهارت دانش آموزدبستان دخترانه
تعداد تصویر : 0

شناسه آلبوم : 193
نام آلبوم : جشن تکلیف مدارس سما اصفهان
تعداد تصویر : 3

شناسه آلبوم : 192
نام آلبوم : گرامی داشت هفته پژوهش97
تعداد تصویر : 4

شناسه آلبوم : 190
نام آلبوم : راهپیمایی 9 دی 97
تعداد تصویر : 1
آلبوم خالی است
شناسه آلبوم : 189
نام آلبوم : آموزش خانواده 24دی97
تعداد تصویر : 0

شناسه آلبوم : 188
نام آلبوم : همایش پیاده روی28.01.98
تعداد تصویر : 4
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch