شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها همه اعلامیه ها                           بازگشت

  همه اعلامیه ها : عناوین اطلاعیه های

اولین کمیته انتصابات مراکز سما استان اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۹:۴۵   تاریخ : ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۰۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری جلسه کارگروه تحول مدارس سما اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۲۳:۲۳   تاریخ : ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۰۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بزرگداشت هفته معلم در مدارس سما اصفهان (خوراسگان) لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۵:۲۶   تاریخ : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۶۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کسب رتبه های برتر پژوهش در سال 96 لوگو
ارسال شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۰:۵۳   تاریخ : ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۰۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دعوت به همکاری جهت کادر آموزشی دبستان لوگو
ارسال شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۰:۱۱   تاریخ : ۳ / ۲ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۷۷۶
تعداد کل نظرات :    ۴    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۴

پذیرش کارورز لوگو
ارسال شده توسط : سمیه گوهری   درساعت : ۱۴:۵۵   تاریخ : ۱ / ۲ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۴۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

چارت سازمانی حوزه معاونت لوگو
ارسال شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۲۰:۵   تاریخ : ۲۵ / ۱ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۶۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دیدار نوروزی سما اصفهان (خوراسگان) لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۲:۳۴   تاریخ : ۲۰ / ۱ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۷۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آخرین جلسه آموزش خانواده مدارس سما اصفهان درسال96 برگزار شد. لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۱:۲   تاریخ : ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۴۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

هفدهمین شماره نشریه الکترونیکی بهار سما لوگو
ارسال شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۸:۵۹   تاریخ : ۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۱۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۵] [ ۴] [۳] [ ۲] ..... [اولین]

۳۰ : تا ردیف     ۲۱ : از ردیف     ۳ : صفحه جاری     ۳۱ : صفحات قابل پیمایش     ۳۰۸ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch