شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها همه اعلامیه ها                           بازگشت

  همه اعلامیه ها : عناوین اطلاعیه های

بازدید ریاست سما از آموزشکده دخترانه لوگو
ارسال شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۸:۵۳   تاریخ : ۱ / ۱۰ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۴۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

قهرمانی بدمینتون لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۲:۳۲   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۴۵۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری آزمون هماهنگ لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۶:۴۱   تاریخ : ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۲۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گزارش شورای معاونین استان لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۶:۲۹   تاریخ : ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۲۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برپایی غرفه ی سما در نمایشگاه پژوهشی استان لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۶:۵۹   تاریخ : ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۵۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شانزده آذر ،روز دانشجو گرامی باد لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۹:۷   تاریخ : ۱۵ / ۹ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۶۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اربعین حسینی تسلیت باد لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۵:۴۱   تاریخ : ۹ / ۹ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۷۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جلسه آموزش خانواده دبستان شماره 2 سما اصفهان(خوراسگان) لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۵:۳۵   تاریخ : ۹ / ۹ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۶۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

همایش آموزش خانواده دبستان شماره 3 سما اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۶:۵۴   تاریخ : ۴ / ۹ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۴۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تاملی در حقیقت کتاب و کتابخوانی لوگو
ارسال شده توسط : علیرضا درستکار خوراسگانی   درساعت : ۱۶:۳۰   تاریخ : ۲۴ / ۸ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۳۳
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱[آخرین]..... [ ۹] [۸] [ ۷] [ ۶] ..... [اولین]

۸۰ : تا ردیف     ۷۱ : از ردیف     ۸ : صفحه جاری     ۹ : صفحات قابل پیمایش     ۸۸ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch