شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها همه اعلامیه ها                           بازگشت

  همه اعلامیه ها : عناوین اطلاعیه های

زبان سرخ و سر سبز new33 لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۹:۴۷   تاریخ : ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

طنز مدیریتی new33 لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۴:۵۲   تاریخ : ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دو فنجان قهوه و جام زندگی لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۹:۹   تاریخ : ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آقای مدیر، برو به زندگیت برس! لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۹:۱۳   تاریخ : ۱۴ / ۸ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برای خودت دعا کن لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۹:۲   تاریخ : ۹ / ۸ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بذار با دل بپزه لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۵:۲۹   تاریخ : ۷ / ۸ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

وای از این جلسات طولانی و کم اثر لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۱:۵۶   تاریخ : ۵ / ۸ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

همایش پیاده روی لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۹:۹   تاریخ : ۲ / ۸ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

یک میراث- یک سرنوشت لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۴:۱   تاریخ : ۱ / ۸ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کله بی صاحب لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۰:۱۴   تاریخ : ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[ ۳] [ ۲] [۱]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۳ : صفحات قابل پیمایش     ۲۳ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch