شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها همه اعلامیه ها                           بازگشت

  همه اعلامیه ها : عناوین اطلاعیه های

توهم خود موفق پنداری لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۸:۵۷   تاریخ : ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۲۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کلام شما چه رنگی است لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۹:۹   تاریخ : ۱۷ / ۹ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۲۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

چرا این گونه مدیر انتخاب می کنیم؟!! لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۹:۵۶   تاریخ : ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۵۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اخلاق آکادمیک لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۶:۲۵   تاریخ : ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۳۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مش رمضون (پدر خوب - پدر بد) لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۹:۶   تاریخ : ۷ / ۹ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۳۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

این اتفاق ها فقط در ایران می افتد! لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۱:۴   تاریخ : ۶ / ۹ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۲۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

یک قطعه شکلات لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۰:۴   تاریخ : ۵ / ۹ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۳۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اینجوریـاست ؟! آدم باید زرنگ باشد لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۰:۵۲   تاریخ : ۳ / ۹ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۶۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فارغ التحصیل رشته مدیریت خانواده!!! لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۶:۵۹   تاریخ : ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۹۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جملات دانشجویان این ترم در ورقه امتحانی لوگو
ارسال شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۹:۶   تاریخ : ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۷۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [۲] [ ۱] ..... [اولین]

۲۰ : تا ردیف     ۱۱ : از ردیف     ۲ : صفحه جاری     ۵ : صفحات قابل پیمایش     ۴۵ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch