شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها شورای سیاست گذاری                           بازگشت

  شورای سیاست گذاری : عناوین اطلاعیه های

درخشش دانشجویان آموزشکده های فنی حرفه ای سما استان در مرحله پهنه ای جشنواره فرهن... new33 لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۰:۲۸   تاریخ : ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۹۳۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید معاون آموزشی پژوهشی سازمان سما از آموزشکده فنی حرفه ای پسرانه اصفهان (خور... new33 لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۰:۸   تاریخ : ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۱۷۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری همایش استانی برگزیدگان پژوهش لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۵:۴۹   تاریخ : ۱ / ۱۰ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۲۱۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سفر ریاست سازمان سما به استان اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۵:۱   تاریخ : ۱ / ۱۰ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۵۹۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[۱]

۴ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱ : صفحات قابل پیمایش     ۴ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت آموزش های عمومی و مهارتی
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – معاونت آموزش های عمومی و مهارتی - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس 03132667276 فاکس: 03132650940
حق نشر متعلق به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Deputy of General
and Skills Education
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch