شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها شورای سیاست گذاری                           بازگشت

  شورای سیاست گذاری : عناوین اطلاعیه های

درخشش دانشجویان آموزشکده های فنی حرفه ای سما استان در مرحله پهنه ای جشنواره فرهن... new33 لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۰:۲۸   تاریخ : ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۲۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید معاون آموزشی پژوهشی سازمان سما از آموزشکده فنی حرفه ای پسرانه اصفهان (خور... new33 لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۰:۸   تاریخ : ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۷۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری همایش استانی برگزیدگان پژوهش لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۵:۴۹   تاریخ : ۱ / ۱۰ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۷۲۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سفر ریاست سازمان سما به استان اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۵:۱   تاریخ : ۱ / ۱۰ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۲۳۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[۱]

۴ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱ : صفحات قابل پیمایش     ۴ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch