شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها روابط عمومی                           بازگشت

  روابط عمومی : عناوین اطلاعیه های

برگزاری دهمین شورای معاونین سما استان new33 لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۰:۱۱   تاریخ : ۵ / ۸ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۵۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تبریک عید غدیر new33 لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۱:۳۹   تاریخ : ۸ / ۷ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۵۹۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری نهمین جلسه شورای معاونین استان لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۲:۳۰   تاریخ : ۲۲ / ۶ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۰۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نتایج استانی جشنواره کشوری طرح قدس لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۲:۱۳   تاریخ : ۲۲ / ۶ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۱۲۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری ششمین جلسه شورای سیاستگذاری سما استان اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۱:۴۶   تاریخ : ۲۲ / ۶ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۸۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نتایج المپیاد کشوری دانشجویان دختر لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۱:۳۱   تاریخ : ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۴۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری سما استان اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۰:۳۱   تاریخ : ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۰۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید معاون فرهنگی و دانشجویی ، مدیر و کارشناسان فرهنگی سازمان سما از آموزشکده ... لوگو
ارسال شده توسط : فریده تاجی   درساعت : ۱۷:۲۷   تاریخ : ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۱۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دومین جلسه هم اندیشی معلمان دبستان های اصفهان (خوراسگان ) برگزار شد. لوگو
ارسال شده توسط : فریده تاجی   درساعت : ۱۷:۴   تاریخ : ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۴      ساعت    : ۱۷:۴    تعداد بازدید : ۱۹۱۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کسب عنوان نمونه کشوری توسط معلم دبستان پسرانه سما 3اصفهان (خوراسگان) لوگو
ارسال شده توسط : فریده تاجی   درساعت : ۱۵:۱۸   تاریخ : ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۰۰۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۶ : صفحات قابل پیمایش     ۵۵ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch