شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها روابط عمومی                           بازگشت

  روابط عمومی : عناوین اطلاعیه های

ثبت نام واحد های مسکونی مجموعه نگار لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۲:۱۵   تاریخ : ۶ / ۲ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۴      ساعت    : ۱۲:۱۵    تعداد بازدید : ۷۸۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گرامی داشت مقام مادر و روز زن لوگو
ارسال شده توسط : فریده تاجی   درساعت : ۹:۵۵   تاریخ : ۲۳ / ۱ / ۱۳۹۴
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۲۶۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری مرحله واحدی طرح قدس سما اصفهان (خوراسگان) لوگو
ارسال شده توسط : فریده تاجی   درساعت : ۱۰:۲۳   تاریخ : ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۳۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری مسابقات کشوری همکاران خواهر در رشته های تنیس روی میز وبدمینتون لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۰:۵۵   تاریخ : ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۱۹۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری شورای معاونین سما استان اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۰:۵   تاریخ : ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۱۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

افتخارات ورزشی همکاران در رقابت های کشوری لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۶:۴۹   تاریخ : ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۹۴۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اولین جلسه هم اندیشی معلمان دبستان های اصفهان (خوراسگان) لوگو
ارسال شده توسط : فریده تاجی   درساعت : ۱۲:۵۴   تاریخ : ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۱۰۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

پنجمین کار گاه آموزشی مدیران ، معاونان و معلمان دبستان های سما اصفهان (خوراسگان ) لوگو
ارسال شده توسط : فریده تاجی   درساعت : ۱۰:۵۷   تاریخ : ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۱ / ۱ / ۱۳۹۴      ساعت    : ۱۰:۵۷    تعداد بازدید : ۱۴۰۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری مسابقات ورزشی همکاران خواهر لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۰:۴۳   تاریخ : ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۳۰۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گزارش تصویری مسابقات پهنه ای والیبال کارکنان لوگو
ارسال شده توسط : زهرا فتاحی   درساعت : ۱۰:۱۸   تاریخ : ۶ / ۱۲ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۳۶۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [۲] [ ۱] ..... [اولین]

۲۰ : تا ردیف     ۱۱ : از ردیف     ۲ : صفحه جاری     ۶ : صفحات قابل پیمایش     ۵۵ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch