شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها کارشناس آموزشی و پژوهشی                           بازگشت

  کارشناس آموزشی و پژوهشی : عناوین اطلاعیه های

برگزاری همایش استانی کارآفرینی با همکاری آموزش وپرورش استان در روز دوشنبه 25دیما... لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۷:۵۰   تاریخ : ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۷۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

درخشش دانش آموزان دبیرستان سما 3 اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۷:۱۷   تاریخ : ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۲۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

درخشش تیم ورزشی پرس سینه آموزشکدۀ پسرانه سما اصفهان(خوراسگان) لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۴:۱۱   تاریخ : ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۰۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

چهارمین همایش هفتۀ پژوهش سما استان اصفهان روز یک شنبه 26 آذر ماه برگزار گردید لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۳:۳۶   تاریخ : ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۹۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

استعداد یابی ورزشی در دبیرستانهای دورۀ اول سما استان اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۳:۱۴   تاریخ : ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۳۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری شورای معاونین سما استان اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۶:۴۲   تاریخ : ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۴۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جلسه پژوهشی وآموزشی سما اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۷:۱۱   تاریخ : ۱۳ / ۸ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۲۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری اولین جلسۀ اتاق فکر سما اصفهان (خوراسگان) لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۷:۵۳   تاریخ : ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۲۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

همایش پیاده روی خانوادگی در فضایی شاد وصمیمانه مدارس ابتدایی سما اصفهان (خوراسگان) لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۸:۱۱   تاریخ : ۲۹ / ۷ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۸۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری همایش کوه پیمایی کارکنان لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۷:۲۰   تاریخ : ۲۹ / ۷ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۴۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [۲] [ ۱] ..... [اولین]

۲۰ : تا ردیف     ۱۱ : از ردیف     ۲ : صفحه جاری     ۱۴ : صفحات قابل پیمایش     ۱۳۴ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch