شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها کارشناس آموزشی و پژوهشی                           بازگشت

  کارشناس آموزشی و پژوهشی : عناوین اطلاعیه های

تقدیر رئیس سازمان سما از دبیرخانۀ شورای نظارت وهماهنگی سما استان اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۶:۴۹   تاریخ : ۴ / ۷ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۲۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

پرسش مهر رئیس جمهور در سال تحصیلی جدید لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۶:۲۹   تاریخ : ۴ / ۷ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۰۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

پیام آقای مدنیان معاون دانشگاه ورئیس مرکز آموزشی وفرهنگی سما اصفهان (خوراسگان) ب... لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۵:۸   تاریخ : ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۱۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری جشن رویش در سما لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۴:۳۲   تاریخ : ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۳۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

همایش پیاده روی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت روز کارمند لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۵:۵۹   تاریخ : ۸ / ۶ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۱۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

هفته دولت وروز کارمند گرامی باد لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۵:۳۱   تاریخ : ۸ / ۶ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۶۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری کارگاه عمومی ضمن خدمت معلمان مدارس سما اصفهان (خوراسگان) لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۳:۳۷   تاریخ : ۳۱ / ۵ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۴۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری ششمین مسابقه کتابخوانی کارکنان سما اصفهان(خوراسگان) لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۵:۲   تاریخ : ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۸۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری شانزدهمین جلسۀ شورای معاونین سما استان اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۷:۳۱   تاریخ : ۲۸ / ۴ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۹۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری نخستین جشن ستارگان سما لوگو
ارسال شده توسط : پروانه شجاعی   درساعت : ۱۷:۱۴   تاریخ : ۲۸ / ۴ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۵۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۶] [ ۵] [۴] [ ۳] ..... [اولین]

۴۰ : تا ردیف     ۳۱ : از ردیف     ۴ : صفحه جاری     ۱۴ : صفحات قابل پیمایش     ۱۳۴ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch