شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی

 

 با توجه به سیاست معاونت سما اصفهان مبنی بر اینکه کلیه امور اداری مجموعه که شامل مدارس و آموزشکده ها می باشد به صورت متمرکز از طریق حوزه معاونت انجام پذیرد، بر همین اساس تمام امور اداری مربوط به کارکنان، اعضای هیأت علمی، دبیران، معلمان و مربیان استخدامی و حق التدریس از جمله جذب و بکارگیری، عقد قراردادها، تعیین مبالغ و حق الزحمه ها، صدور احکام کارگزینی، محاسبه کارکرد و مرخصی پرسنل، تنظیم و تأیید لیستهای پرداخت مستمر و غیر مستمر و امور مربوط به بیمه(سنواتی و تکمیلی)، پرداخت وام، تبدیل وضعیت استخدامی، ارزشیابی، تأیید و استعلام مدارک تحصیلی، ترفیع های سالیانه،کمیته انضباطی، تکمیل پرونده پرسنلی و ...  تحت نظر این اداره انجام می شود. همچنین با توجه به اینکه دبیرخانه معاونت نیز تحت نظر امور اداری می باشد، کلیه مکاتبات با واحد دانشگاهی، سازمان سما و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دستگاه ها  با نظارت امور اداری انجام می شود و البته بخش بسیار مهم و حساس ثبت و  ارائه «آمارو اطلاعات» کل مجموعه شامل آمار و اطلاعات دانشجویان، دانش آموزان، کارکنان، املاک و اراضی سما نیز تحت نظارت این اداره انجام می گیرد.

در حال حاضر این اداره دارای سه نفر نیروی انسانی می باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch