شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی نرم افزار همه نرم افزار ها

توضیحات        تهیه کننده        نام نرم افزار : جستجو در همین زیرگروه بر اساس

searchbotton : عبارت

همه نرم افزار ها : عناوین نرم افزار ها

مبدل Word to pdf
بارگذاری شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۰:۵۰   تاریخ : ۲۳ / ۷ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۲۳۱۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اسمبلی EMU8086
بارگذاری شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۰:۳۰   تاریخ : ۲۳ / ۷ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۲۴۴۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

dev CPP
بارگذاری شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۰:۲۴   تاریخ : ۲۳ / ۷ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۲۳۴۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مرورگر اینترنت Firefox نسخه 7
بارگذاری شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۶:۲۳   تاریخ : ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۲۱۴۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش هوشمند قرآن
بارگذاری شده توسط : مرتضی رضا پور   درساعت : ۱۱:۰   تاریخ : ۲۱ / ۹ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۳۰۰۲
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

ساعت آنالوگ ویندوز
بارگذاری شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۳:۵۹   تاریخ : ۱۹ / ۲ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۲۸۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

Adobe Acrobat 9
بارگذاری شده توسط : مهرداد رضایی   درساعت : ۱۲:۲۰   تاریخ : ۱۳ / ۲ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۱۹۸۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

WinRar 3.71
بارگذاری شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۲:۲۹   تاریخ : ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۸۸
تعداد بازدید : ۱۷۹۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[۲] [ ۱]

۱۸ : تا ردیف     ۱۱ : از ردیف     ۲ : صفحه جاری     ۲ : صفحات قابل پیمایش     ۱۸ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch