شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی مشخصات و لینک دانلود مستقیم مقاله شماره ۵۳

ارسال به دوستان
۵۳ : کد شناسه مقاله
رایانش ابری و معمای لایه های آن : نام مقاله
شهلا کیانی ،نوشین عظیمی : نویسنده یا تهیه کننده مقاله
توضیحات:
سومین همای ملی سما سنندج سومین همایش ملی سما سنندج
بایت۶۷۷کیلو بایت و۵۴۶
: حجم مقاله
۱۳۹۴ /۳ /۲۴ : تاریخ اعلام
۱۳۹۴ /۳ /۲۴ : تاریخ ویرایش
راضیه زمردیان : فرستنده
۱۹۰۲ : تعداد مراجعهشما میتوانید با کلیک بر روی این لینک مقاله فوق را به طور مستقیم از سرور ما دانلود نمایید   دانلود مقاله


سوالات ، نظرات و انتقادات خودرا ارسال نمایید:

:نام
:پست الکترونیک
:نظر
:کد امنیتی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch