شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی مشخصات و لینک دانلود مستقیم مقاله شماره ۵۹

ارسال به دوستان
۵۹ : کد شناسه مقاله
بررسی مفهوم خلوت و چگونگی تحقق آن در شکل گیری خانه های سنتی : نام مقاله
زینب انجمنی (اساتید) مرضیه کشاورز(دانشجو) پریسا مهوش (دانشجو) : نویسنده یا تهیه کننده مقاله
توضیحات:
اولین همایش ملی معماری مسکونی
آموزشکده سما ملایر
93(آموزشکده دخترانه)
بایت۷۱۸کیلو بایت و ۹۱۶مگا بایت و۴
: حجم مقاله
۱۳۹۴ /۳ /۲۴ : تاریخ اعلام
ویرایش نشده : تاریخ ویرایش
راضیه زمردیان : فرستنده
۱۶۸۵ : تعداد مراجعهشما میتوانید با کلیک بر روی این لینک مقاله فوق را به طور مستقیم از سرور ما دانلود نمایید   دانلود مقاله


سوالات ، نظرات و انتقادات خودرا ارسال نمایید:

:نام
:پست الکترونیک
:نظر
:کد امنیتی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch