شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی نمایش تصاویر آلبوم : تصاویری از مراکز آموزشی سما خوراسگان(اصفهان)                                بازگشت
شناسه آلبوم : 1     نام آلبوم : تصاویری از مراکز آموزشی سما خوراسگان(اصفهان)     تعداد تصویر : 22     ارسال کننده : سمیه گوهری     تاریخ اعلام : ۸ /۹ /۱۳۹۰
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch