شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی

صفحه اصلی شرح اطلاعیه شماره ۴۰۲۶ از اطلاعیه های مجموعه روابط عمومی مشاهده تمامی اطلاعیه های این زیرگروه          مراجعه به صفحه روابط عمومی              بازگشت
روز کتاب وکتابخوانی
 
  چاپ این اعلامیه ارسال به دوستان
نامحدود : مدت زمان نمایش بر حسب روز   ۱۳۹۳ /۸ /۲۱ : تاریخ اعلام   ۶۸۵ : تعداد بازدید   زهرا فتاحی : صادر کننده   ۴۰۲۶ : کد اعلامیه

 

شاخص انشار وتوزیع وخرید وفروش کتاب ومیزان کتابخوانی از مؤلفه های فهم توسعه یافتگی وسنجش رونق فرهنگی در هر کشور به حساب می آید.این که جامعه ای میل  به آموختن وبیشتر آموختن وترویج معرفت داشته باشد با سعادتمندی وپیشرفت آن جامعه رابطه ای مستقیم دارد .

متأسفانه به لحاظ آماری کشور ما سامانه مطمئن واستانداردی ندارد تا به استناد آن بتوانیم سرانه واقعی تولید وانتشار کتاب ،نسبت کتاب به گروه های مختلف اجتماعی وکل جامعه ،سرانه مطالعه وفراوانی پژوهشگران ومؤلفان ونویسندگان را محاسبه وبر اساس آن برنامه ریزی کنیم .ضمن آن که حیطه های نظری فرهنگ مکتوب ومجازی هم در کشور ما مشخص نشده ورسالت های هریک مورد تبیین قرار نگرفته است .

خیلی ها معتقدند که با رونق فرهنگ مجازی وبیشتر از منظر صرفه جویی اقتصادی دیگر نیازی به انتشار کتاب وروزنامه وسایر تولیدات مکتوب احساس نمی شود ونمی توانند تحلیل درستی از تفاوت ها وکاربردهای هریک از این دو فرهنگ ونحوه تعامل وارتباط آن ها داشته باشند.

اگر فرهنگ مجازی می توانست به طور کامل جای فرهنگ مکتوب را بگیرد پیشگامان فرهنگ مجازی هنوز در توسعه فرهنگ مکتوب پیشتاز نبودند ولیکن طرح های جامع ومتنوعی را دراین زمینه دارند .به عنوان نمونه کشور ژاپن که از کشورهای خط مقدم جبهه فن آوری ارتباطات وانفورماتیک است ،نشریاتی با شمارگان 5 میلیون نسخه تولید ومنتشر می کند وعنوان تیراژ کتاب های آن نیز با ماقابل قیاس نیست .آیا جز این است که مردم ما گاهی چنان مفتون تکنولوژی های روز آمد می شوند که دیگر ارزش های علمی وفرهنگی خود را فراموش می نمایند؟!

بدون تردید موضوع عدم استقبال از مطالعه وعدم مؤانست با کتاب وکتابخوانی در کشور ما نیاز به آسیب شناسی جدی وفوری دارد .

اعلام روزی به عنوان کتاب وکتابخوانی ،تشکیل نمایشگاه های کتاب وحتی افزایش شمار انتشار کتاب وکاهش قیمت آن این مشکل را به تنهایی حل نمی کند.

پیوند خوردن آموزش ها به پژوهش های مستقل و واقعی از دوره ابتدایی وتداوم آن در دوره های دیگر ،علاقه مند شدن معلمان ودبیران به مطالعه ،تجهیز آنان به مهارت های مطالعاتی وپژوهشی ،ایجاد احساس نیاز به بیشتر دانستن در مردم به ویژه قشر تحصیل کرده ،ارتقاء ارزش دانایی در لایه ها ومناسبات مختلف اجتماعی وفرهنگی ،بزرگداشت صاحبان اندیشه وقلم وتأمین مادی ومعنوی ایشان وتحکیم مرجعیت اجتماعی آنان ،توسعه جلسات نقد وبررسی ومعرفی کتاب در عرصه ها وسطوح مختلف ،ایجاد مهارت ها وآموزش های نقد وبررسی کتاب و...از راهکارهایی است که می تواند به تدریج این آب رفته را به جوی باز گرداند و اماتحقق این همه عزم جدی وباور عمومی را می طلبد.


سوالات ، نظرات و انتقادات خودرا ارسال نمایید:

:نام
:پست الکترونیک
:نظر
:کد امنیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch