شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی

صفحه اصلی شرح اطلاعیه شماره ۴۸۶۸ از اطلاعیه های مجموعه روابط عمومی مشاهده تمامی اطلاعیه های این زیرگروه          مراجعه به صفحه روابط عمومی              بازگشت
بیستم مهرماه،بزرگداشت حضرت حافظ مبارک باد
 
  چاپ این اعلامیه ارسال به دوستان
نامحدود : مدت زمان نمایش بر حسب روز   ۱۳۹۴ /۷ /۲۰ : تاریخ اعلام   ۷۳۷ : تعداد بازدید   پروانه شجاعی : صادر کننده   ۴۸۶۸ : کد اعلامیه

 

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد                                                                                            نهال دشمنی برکن که رنج بی شمارآرد

چومهمان خراباتی به عزت باش با رندان                                                                                                 که درد سرکشی جانا گرت مستی خمار آرد

شب صحبت غنیمت دان که بعد ازروزگارما                                                                                               بسی گردش کند گردون بسی لیل ونهار آرد

عماری دارلیلی راکه مهدماه درحکم است                                                                                              خدا رادردل اندازش که برمجنون گذار آرد

بهارعمر خواه ایدل وگرنه این چمن هر سال                                                                                           چونسرین صدگل آرد با روچون بلبل هزارآرد

خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت                                                                                             بفرما لعل نوشین را که زودش با قرارآرد


درین باغ ازخدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ

نشیند برلب جویی وسروی درکنارآرد

 


سوالات ، نظرات و انتقادات خودرا ارسال نمایید:

:نام
:پست الکترونیک
:نظر
:کد امنیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch