شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی

صفحه اصلی شرح اطلاعیه شماره ۵۱۶۳ از اطلاعیه های مجموعه شورای سیاست گذاری مشاهده تمامی اطلاعیه های این زیرگروه          مراجعه به صفحه شورای سیاست گذاری              بازگشت
بازدید معاون آموزشی پژوهشی سازمان سما از آموزشکده فنی حرفه ای پسرانه اصفهان (خوراسگان)
 
  چاپ این اعلامیه ارسال به دوستان
نامحدود : مدت زمان نمایش بر حسب روز   ۱۳۹۴ /۱۱ /۱۲ : تاریخ اعلام   ۷۸۲ : تعداد بازدید   زهرا فتاحی : صادر کننده   ۵۱۶۳ : کد اعلامیه

روز یکشنبه مورخ 94/11/11 جناب آقای یزدان پناه معاون  آموزشی وپژوهشی سازمان سما  به اتفاق جناب آقای مدنیان معاون سما و رئیس مرکز آموزشی وفرهنگی سما اصفهان (خوراسگان)از آموزشکده فنی حرفه ای پسرانه سما اصفهان (خوراسگان) بازدید داشتند.

ابتدا با حضور ریاست ومعاونان آموزشکده جلسه ای برگزار و در خصوص موضوعات مختلف آموزشکده جهت استحضار آقای یزدان پناه تبادل نظر گردید.سپس جلسه ای مشابه در دفتر مدرسان با حضور تعدادی از مدرسان وکارشناسان تشکیل و در خصوص مسائل آموزشی صحبت نمودند.پس از آن از بخش های مختلف آموزشکده بازدید شد .از جمله بازدیدهای مورد اقبال آقای یزدان پناه کارگاه های برق بود که آن را خوب ارزیابی نموده واذعان داشتند آموزشکده می تواند به نیاز احتمالی سایر آموزشکده های کشوردر خصوص تقبل سفارش تابلوهای برق جهت آموزش دانشجویان پاسخ دهد.

 


سوالات ، نظرات و انتقادات خودرا ارسال نمایید:

:نام
:پست الکترونیک
:نظر
:کد امنیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch