شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی

صفحه اصلی شرح اطلاعیه شماره ۵۷۴۵ از اطلاعیه های مجموعه روابط عمومی مشاهده تمامی اطلاعیه های این زیرگروه          مراجعه به صفحه روابط عمومی              بازگشت
قهرمانی تیم والیبال آموزشکده دخترانه سما
 
  چاپ این اعلامیه ارسال به دوستان
نامحدود : مدت زمان نمایش بر حسب روز   ۱۳۹۵ /۱۲ /۲۳ : تاریخ اعلام   ۲۰۲۳ : تعداد بازدید   علیرضا مظاهری : صادر کننده   ۵۷۴۵ : کد اعلامیه

در رقابت های استانی والیبال خواهران دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان، تیم آموزشکده دخترانه سما اصفهان(خوراسگان) با شکست دادن رقبا حائز مقام اول گردید.
مقام دوم توسط تیم مبارکه و مقام سوم بطور مشترک توسط تیم های دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان و شهرضا کسب شد.

 


سوالات ، نظرات و انتقادات خودرا ارسال نمایید:

:نام
:پست الکترونیک
:نظر
:کد امنیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت آموزش های عمومی و مهارتی
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – معاونت آموزش های عمومی و مهارتی - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس 03132667276 فاکس: 03132650940
حق نشر متعلق به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Deputy of General
and Skills Education
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch