شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی

صفحه اصلی شرح اطلاعیه شماره ۶۰۲۵ از اطلاعیه های مجموعه کارشناس آموزشی و پژوهشی مشاهده تمامی اطلاعیه های این زیرگروه          مراجعه به صفحه کارشناس آموزشی و پژوهشی              بازگشت
برگزاری جلسه آموزش خانواده مدارس ابتدایی سما اصفهان
 
  چاپ این اعلامیه ارسال به دوستان
نامحدود : مدت زمان نمایش بر حسب روز   ۱۳۹۶ /۱۱ /۳۰ : تاریخ اعلام   ۴۲۸ : تعداد بازدید   پروانه شجاعی : صادر کننده   ۶۰۲۵ : کد اعلامیه

 جلسۀ آموزش خانواده مدارس ابتدایی سما واحد اصفهان (خوراسگان) در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه درمحل سالن حوزه معاونت سما برگزار شد.

دراین جلسه که تعداد قابل توجهی از اولیاء دانش آموزان مدارس ابتدایی سما اصفهان حضور داشتند.آقای دکتر قاسم زاده از کارشناسان حوزۀ فرهنگ وتعلیم وتربیت به ایراد سخن پرداخت ، وی سخنان خود را درخصوص اهمیت دغدغۀ بشر دربارۀتربیت آغاز کرد واصل دغدغه را با ارزش دانست وافزود انسان ها از نظر دغدغه مندی به پنج گروه تقسیم می شوند.گروه اول آنان که تسلیم دغدغه ها می شوند واغلب دچار افسردگی ومشکلات روحی می گردند،گروه دوم کسانی که تا حدی دغدغه ها را بروز می دهند وابراز ناراحتی می کنند،گروه سوم دسته ای که دغدغه های خود را فرافکنی می کنند ومسئولیت آنرا به دیگری یا دیگران وامی گذارند واز مسئولیت خود گریزند. گروه چهارم اشخاصی که دغدغه های خود را به صورت هیجانی بروز می دهند و واکنش های مخرب احساسی مانند کتک وتوبیخ وپرخاشگری درمقابل آن نشان می دهند وبالاخره گروه پنجم که با دغدغه ها برخورد عالمانه دارندوسعی برحل کردن آن می نمایند.

این مدارس آموزش خانواده تأکیدکرد الگوی پنجم الگوی مناسب ماست وما باید دغدغۀ تربیت فرزندانمان را به دستۀ پنجم نزدیک کنیم.وی درادامه با ارائه تعریفی از تربیت واهداف آن به اهمیت تربیت جنسی پرداخت وبا استناد به منابع دینی وعلمی وضرورت های اجتماعی یادآور شد که اگرما دربزنگاه های تربیت جنسی درست عمل نکنیم فرزندانمان اطلاعات راازکانال های انحرافی دریافت می کنند وخسارت های فراوانی را متحمل می شوند.ایشان خاطر نشان کرد که متأسفانه نظام تربیتی ما درمدارس،درخانواده ها وفرهنگ عمومی برنامۀ خاصی دراین مورد ندارد.آقای قاسم زاده در پایان برای ارائه آموزش های مناسب جنسی پیشنهاداتی را به جلسه ارائه داد واین جلسه با برنامه پرسش وپاسخ حاضران با سخنران خاتمه یافت.

 

 


سوالات ، نظرات و انتقادات خودرا ارسال نمایید:

:نام
:پست الکترونیک
:نظر
:کد امنیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch