شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی

صفحه اصلی شرح اطلاعیه شماره ۶۰۸۱ از اطلاعیه های مجموعه کارشناس آموزشی و پژوهشی مشاهده تمامی اطلاعیه های این زیرگروه          مراجعه به صفحه کارشناس آموزشی و پژوهشی              بازگشت
برگزاری جلسه کارگروه تحول مدارس سما اصفهان
 
  چاپ این اعلامیه ارسال به دوستان
نامحدود : مدت زمان نمایش بر حسب روز   ۱۳۹۷ /۳ /۲۶ : تاریخ اعلام   ۳۱۰ : تعداد بازدید   پروانه شجاعی : صادر کننده   ۶۰۸۱ : کد اعلامیه

کارگروه ویژه تحول مدارس سما اصفهان تشکیل شد.

معاونت سما اصفهان با رویکرد تحول فعالیت های مدارس سما کارگروهی متشکل از اساتید علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی ودانشگاه اصفهان را دایرنمود.

معاون سما اصفهان توجه به آموزش صحیح مهارت های تفکر وحل مسئله،سواد اقتصادی،مهارت های ارتباطی واجتماعی،مهارت های فنی وحرفه ای،هویت دینی وملی، شادی ونشاط را مورد تأکید قرارداد.کار گروه با محوریت"سما ودرسه زندگی"اهداف مدل سازی خود را آغاز نمود.

دراین جلسه به لزوم تدوین برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت جهت رسیدن به افق سما وتهیه الگو جامع وعملیاتی مدرسه،اهمیت زمانبندی،هزینه ومشارکت مجریان طرح پرداخته شد.

اهمیت توجه به فضای جامعه وآنچه والدین متقاضی می باشند وتحولات آموزش وپرورش دربرنامه ریزی ها مطرح وجهت حصول تحولات مدارس سما آموزش به والدین،معلمان ودست اندرکاران اجرای طرح به منظور شناخت فلسفه طرح ها وهمراهی های لازم وهمچنین ارزیابی ها کیفی ونظر سنجی از عوامل ذکر شده به عنوان اولین لایه سیاست گذاری مطرح گردید.

مقررشدکه جهت برند سازی مدارس سما یک شاخص ویژه برای مدارس سما وجود داشته باشد.آموزش خرد به معنای توازن که درآن منافع خود،مدرسه وجامعه درنظر گرفته شود به عنوان اساسی ترین مفاهیم آموزشی وتربیتی سر لوحه کار قرار گیرد.

به منظور ارتباط محکم تر بین سما ودانشگاه از ایده ها وپایان نامه های ارشد ودکتری دانشکده های علوم تربیتی که با اهداف سما هم خوانی دارد استفاده شود.این جلسات به صورت دو هفته یکبار به صورت مستمر تا حصول نتیجه در حوزه معاونت سما اصفهان برگزار خواهد شد.

 


سوالات ، نظرات و انتقادات خودرا ارسال نمایید:

:نام
:پست الکترونیک
:نظر
:کد امنیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch